Kazan Kremlin Tatarstan 喀山克里姆林宮 韃靼斯坦

Qolsharif Mosque in Kazan Kremlin, Tatarstan, Russia|清真寺在喀山克里姆林宮,韃靼斯坦,俄羅斯

Basic information
Location Kazan, Russia
Geographic coordinates 55 ° 47’54.49 “N 49 ° 06’17.32” ECoordinates: 55 ° 47’54.49 “N 49 ° 06’17.32” E
Affiliation Islam
District Tatarstan
Country Russia
Status Active
Architectural description
Architectural type Mosque
Completed 2005
Specifications
Dome (s) 1
Minaret (s) 4

基本信息
位置喀山,俄羅斯
地理坐標55°47’54.49“N 49°06’17.32”經濟位置:55°47’54.49“N 49°06’17.32”E
隸屬於伊斯蘭教
區韃靼斯坦
國家俄羅斯
狀態有效
建築描述
建築類型清真寺
2005年完工
產品規格
圓頂1
尖塔4

Map 地圖

Street View 街景

From: http://www.wikiwand.com/cs/Me%C5%A1ita_Kul_%C5%A0erif

Mešita Kul Šerif (tatarsky Кол Шәриф мәчете, rusky Мечеть Кул-Шариф) je mešita v areálu Kazaňského kremlu, hlavní chrámová mešita republiky Tatarstán i Kazaně. Vystavěna byla v letech 1996-2005 jako náhrada legendární hlavní mešity Kazaňského chanátu, která byla zničena roku 1552 při útoku vojsk Ivana IV. Hrozného na Kazaň. Jedním z velitelů obrany města byl tehdy imám Kul Šerif, významný tatarský náboženský činitel, jehož jméno současná stavba nese.

Výstavba
Přípravou projektu mešity byl na základě výběrového řízení pověřen kolektiv architektů Latynova, Safronova, Sattarova a Sajfullina. Náklady na výstavbu dosáhly asi 400 milionů rublů a většina této sumy byla uhrazena z darů více než 40 tisíc občanů a organizací.

Ke slavnostnímu otevření došlo 24. června 2005 u příležitosti tisíciletého výročí založení Kazaně.

Popis
Mešita Kul Šerif se nachází v západní části Kazaňského kremlu a je nepřehlédnutelnou dominantou města. Její kapacita činí asi 1700 věřících, náměstí před mešitou pojme ještě dalších 10 tisíc lidí.

Ačkoliv je označována za obnovenou původní hlavní mešitu Kazaňského chanátu, významného náboženského a kulturního centra středního Povolží v 16. století, nejedná se o kopii. Přesná podoba původní stavby totiž není známa, dochovaly se pouze kusé popisy.

Nejvyššími prvky mešity jsou čtyři minarety, které sahají do výše 58 metrů. 36 metrů vysoká a bohatě zdobená kupole má připomínat Kazaňskou korunu (dnes uložena v Moskevském kremlu), odznak moci posledního kazaňského chána Jadegara Mohammeda.

Architekti mešity vycházeli při projektování z místních stavitelských tradic – hlavním materiálem je bílý mramor a žula (dovezeny z Uralu), kupole a minarety mají střešní krytinu tyrkysové barvy. Interiér zdobí křišťálový lustr o průměru 5 metrů a váze téměř 2 tuny, vyrobený v Česku.[1] Koberce darovala íránská vláda.

Uvnitř jsou dva balkóny pro návštěvníky, kteří si chtějí budovu pouze prohlédnout. Dále je zde knihovna, místnost pro provádění svatebních obřadů a pracovna imáma. Pod hlavní chrámovou lodí se nachází muzeum historie šíření islámu na území středního Povolží.

Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Кул-Шариф na ruské Wikipedii.

MešitaKulŠerif(tatarskyКолШәрифмәчете,俄羅斯Mechett Kul-Sharif)是喀山克里姆林宮地區的清真寺,是韃靼斯坦共和國和喀山共和國的主要寺廟清真寺。它建於1996年至2005年,替代了喀山的傳統主要清真寺,1552年被伊万四世部隊的襲擊摧毀。可怕到喀山這個城市的防衛指揮官之一是伊瑪目·庫爾·謝里夫(Imam Kul Sheriff),這是一個重要的韃靼宗教人物,他的名字叫現在的大樓。

Výstavba
清真寺項目的準備工作由建築師Latynova,Safronova,Sattarova和Sajfullina組成。建設成本約4億盧布,其中大部分是由4萬多公民和組織的捐贈贖回。

開幕典禮於2005年6月24日在喀山成立1000週年之際舉行。

預訂說明
庫爾郡治安清真寺位於喀山克里姆林宮西部,是該市無可爭議的主導地位。其能力約為1700名信徒,而清真寺門前的廣場則將容納10,000人。

雖然這是16世紀中期重要的宗教和文化中心喀山the族的恢復原始主清真寺,但它並不是一個副本。原始建築的確切形式是未知的,只有少數描述已被保留。

清真寺的最高元素是四個尖塔,高達58米。 36米高和裝飾豐富的圓頂是提醒喀山的皇冠(現在在莫斯科克里姆林宮),這是最後一個喀山汗賈德加·穆罕默德的權力的徽章。

清真寺的建築師從當地的建築傳統出來 – 主要材料是白色大理石和花崗岩(從烏拉爾進口),圓頂和尖塔都有綠松石屋頂。內部裝飾著直徑5米,重量約2噸的水晶吊燈,在捷克共和國製造。[1]地毯由伊朗政府捐贈。

裡面有兩個陽台,只能看到建築物的遊客。還有一個圖書館,一個婚禮儀式的房間和一個工作室。在主要的寺廟船下是伊斯蘭教在波沃利中部城鎮領土上傳播的歷史博物館。

參考
本文使用俄羅斯維基百科的Kuul-Sharif的文本翻譯。

Originally, the mosque was built in the Kazan Kremlin in the 16th century. It was named after Qolşärif, who served there. Qolşärif died with his numerous students while defending Kazan from Russian forces in 1552. It is believed that the building featured minarets, both in the form of cupolas and tents. Its design was traditional for Volga Bulgaria, although elements of early Renaissance and Ottoman architecture could have been used as well. In 1552, during the storming of Kazan it was destroyed by Ivan The Terrible.

Tatar scholars speculate as to whether some elements of Qolşärif Mosque can be seen in Saint Basil’s Cathedral in Moscow (8 minarets, a central cupola, not typical for Russian architecture). Since 1996, the mosque has been rebuilt in Kazan Kremlin, although its look is decisively modern. Its inauguration on July 24, 2005, marked the beginning of celebrations dedicated to the Millennium of Kazan. It can accommodate 6,000 worshipers.

Several countries contributed to the fund that was set up to rebuild Qolşärif Mosque, namely Saudi Arabia, and United Arab Emirates. Qolşärif is considered to be one of the most important symbols of Tatar aspirations.[citation needed] Nowadays the mosque predominantly serves as a museum of Islam. At the same time during the major Muslim celebrations thousands of people gather there to pray.

The Qolşärif complex was envisioned to be an important cornerstone of Kazan‘s architectural landscape. Besides the main mosque building it includes a library, publishing house and Imam’s office

原來這座清真寺是建於16世紀的喀山克里姆林宮的。它以Qolşärif命名,誰在那裡服務。 Qolşärif在1552年與他的許多學生一起捍衛俄羅斯軍隊的喀山,據信這座建築具有尖塔和帳篷的形式。它的設計是傳統的伏爾加保加利亞,儘管元素早期的文藝復興時期和奧斯曼帝國建築也可以被使用。在1552年,在喀山風暴期間,它被Ivan The Terrible摧毀。

Qolşärif清真寺
韃靼學者猜測,在莫斯科的聖蓬蒿大教堂(8個尖塔,一個中央圓頂,不是典型的俄羅斯建築),是否可以看到Qolşärif清真寺的一些元素。自1996年以來,清真寺已經在喀山克里姆林宮重建,儘管它的外觀具有決定性的現代性。它於2005年7月24日就職,標誌著喀山千年慶祝活動的開始。可容納6000名敬拜者。

幾個國家為設立重建Qolşärif清真寺,即沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國的基金做出了貢獻。 Qolşärif被認為是韃靼願望的最重要標誌之一[需要引用]如今,清真寺主要是伊斯蘭教博物館。在主要的穆斯林慶祝活動的同時,成千上萬的人聚集在那裡禱告。

Qolşärif複合體被認為是喀山建築景觀的重要基石。除了主要的清真寺建築,還包括一個圖書館,出版社和伊瑪目的辦公室。

QOLSHARIF MOSQUE, KAZAN KREMLIN – RUSSIA TRAVEL GUIDE

From: geobeats

 

МЕЧЕТЬ КУЛ ШАРИФ Г. КАЗАНЬ (KAZAN CLUB MEDIA) HD

From: Чай-бар “Казан”

JELAJAH MASJID – MASJID QOLSHARIF, RUSIA

From: IMRtelevision

DRONE KREMLIN KAZAN – QOLSHARIF MOSQUE – DJI INSPIRE 1 DRONE (КАЗАНЬ)

Drone Kremlin Kazan – Qolsharif Mosque – DJI Inspire 1 Drone (Казань) from Drone Addicts on Vimeo.

The above article is purely for appreciation and facilities purposes, as well as the construction of new technology and the public can be in-depth understanding of the information at the same time there are sources, will be able to query, no use of the document as a commercial transaction, if illegal, please inform the We will drop remove the site, thank you for cooperation.

以上文章純粹作為欣賞及分享用途,以及將建築新型技術傳遞給與大眾能夠深入了解,同時資料還有來源,將可查詢,絕無使用該文件資料作為商業交易行為,如有違法請務必告知該網站我們將立即處理撤除,謝謝合作。

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account